ค้นหา
smaller  smaller  larger style1  style2  style3

ข่าวกิจกรรม

การประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 7

  • 11 September 2019
  • Author: Admin NRCT
  • Number of views: 1254
  • 0 Comments
การประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 7
การประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 7 และงานแสดงสินค้า ประจำปี 2562 “ก้าวต่อไปของการพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร จัดโดย สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Print
Tags: