ค้นหา
smaller  smaller  larger style1  style2  style3

ข่าวกิจกรรม

การสัมมนา คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ครั้งที่ 1/2563 หัวข้อ “มาตรฐาน คกส.” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

  • 3 March 2020
  • Author: Juthadol.p
  • Number of views: 943
  • 0 Comments
การสัมมนา คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ครั้งที่ 1/2563 หัวข้อ “มาตรฐาน คกส.” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หัวข้อ “มาตรฐาน คกส.”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร

จัดโดย สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Print
Tags: