ค้นหา
smaller  smaller  larger style1  style2  style3

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฎกระทรวงกำหนดที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ลักษณะของสถานที่ดำเนินการ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จำเป็นของสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2564

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 83 ก ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564

  • 6 May 2022
  • Author: Juthadol.p
  • Number of views: 347
  • 0 Comments
กฎกระทรวงกำหนดที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ลักษณะของสถานที่ดำเนินการ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จำเป็นของสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2564
Print
 
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.