ค้นหา
smaller  smaller  larger style1  style2  style3

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเสวนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

การเสวนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

  • 12 July 2021
  • Author: Juthadol.p
  • Number of views: 608
  • 0 Comments
การเสวนาวิชาการออนไลน์  เรื่อง การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

ด้วย สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ การใช้สัตว์ในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ตลอดจนประเด็นความหลากหลายของไวรัสที่พบในสัตว์ และความสัมพันธ์กับ COVID-19 ในกลุ่มสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ในการนี้ สพสว. วช. จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ภายใต้สถานการณ์ COVID19” ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ผ่านระบบ ZOOM โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการเสวนา

ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/RUennGajc36g3FiQ7

*** สพสว. วช. จะนำส่ง link การเสวนาวิชาการออนไลน์ ไปยังอีเมลตามที่ท่านลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 0-2561-2445 ต่อ 626 หรือ อีเมล iad@nrct.go.th , nrctiad@gmail.com


Documents to download

Print
Tags:
Rate this article:
1.0

Please login or register to post comments.