ค้นหา
smaller  smaller  larger style1  style2  style3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้ารับการอบรม "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" โดยกำหนดจัดอบรมจำนวน ๒ รอบ

  • 14 July 2020
  • Author: Juthadol.p
  • Number of views: 2847
  • 0 Comments
ขอเชิญเข้ารับการอบรม "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" โดยกำหนดจัดอบรมจำนวน ๒ รอบ

ตามที่ สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”  จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๓๐-๒-๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๓๑-๓-๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องสอดคล้องตามจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น

ในการนี้ สพสว. วช. ขอเชิญท่านเข้ารับการอบรมดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ โปรดกรอกข้อมูลในระบบลงทะเบียนผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ สพสว.https://labanimals.nrct.go.th พร้อมส่งเอกสารแบบคำขอและหลักฐานประกอบการยื่นฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือยื่นด้วยตนเอง  และโปรดดูรายละเอียดขั้นตอน “การขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ตามไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้
Print
 
Tags:
Rate this article:
4.1

Please login or register to post comments.