ค้นหา
smaller  smaller  larger style1  style2  style3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ครั้งที่ 31-3-2563 วันที่ 17-18 กันยายน 2563

 • 30 September 2020
 • Author: Juthadol.p
 • Number of views: 937
 • 0 Comments
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ครั้งที่ 31-3-2563 วันที่ 17-18 กันยายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ครั้งที่ 30-2-2563 วันที่ 10-11 กันยายน 2563

 • 22 September 2020
 • Author: Juthadol.p
 • Number of views: 1019
 • 0 Comments
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ครั้งที่ 30-2-2563 วันที่ 10-11 กันยายน 2563

ICLAS NEWSLETTER – August 2020

 • 31 August 2020
 • Author: Juthadol.p
 • Number of views: 408
 • 0 Comments
ICLAS NEWSLETTER – August 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 30-2-2563 ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมมารวย การ์เด้น

 • 25 August 2020
 • Author: Juthadol.p
 • Number of views: 1099
 • 0 Comments
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 30-2-2563 ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมมารวย การ์เด้น

ประกาศรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในกลุ่มผู้แทนภาคเอกชนที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และกลุ่มผู้แทนจากสมาคม มูลนิธิ หรือองค์การเอกชนที่ดำเนินงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์

 • 25 August 2020
 • Author: Juthadol.p
 • Number of views: 311
 • 0 Comments
ประกาศรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในกลุ่มผู้แทนภาคเอกชนที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และกลุ่มผู้แทนจากสมาคม มูลนิธิ หรือองค์การเอกชนที่ดำเนินงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์
RSS
1234567