ค้นหา
smaller  smaller  larger style1  style2  style3

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

National Research Council of Thailand (NRCT)

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)

Institute of Animals for Scientific Purposes Development (IAD)


ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Address: 196 Phahon Yothin Road, Khwaeng Lat Yao, Khet Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand


โทรศัพท์ (Tel.): 0 2561 2445 ต่อ (Ext.) 620-7, 0 2579 8751

โทรสาร (Fax): 0 2579 0388


อีเมล (E-mail): labanimals@nrct.go.th

เว็บไซต์ (Website):: https://labanimals.nrct.go.th


รถประจำทางที่ผ่าน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ด้านถนนพหลโยธิน (ป้ายหยุดรถหน้า วช.)

: สาย 26, 34, 39, 51ร, 59, 107, 126ร, 129, 185, 188, 503, 522, 543ก