ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ที่อยู่

196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900


โทรศัพท์

0 2579 1370 ถึง 9


โทรสาร

0 2579 2289


อีเมล์

prnrct.go.th

หมายเลขโทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-2561-2445 , 0-2579-1370 ถึง 9 โทรสาร 0-2579-2289

ตำแหน่ง โทรศัพท์ อีเมล์
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

0 2579 1370 ถึง 9 ต่อ 109
FAX 02 579 2280
sirirurg@nrct.go.th
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง

0 2579 1370 ถึง 9 ต่อ 112
FAX 02 579 2281
wiparat.d@nrct.go.th
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
นายสมปรารถนา สุขทวี
0 2579 1370 ถึง 9 ต่อ 111
FAX 
sompratana.s@nrct.go.th
ที่ปรึกษาด้านการวิจัย
(ว่าง)ที่ปรึกษาด้านการวิจัย
(ว่าง)ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย 
(ว่าง)


ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย
นายธีรวัชร ภรสัมฤทธิ
0 2579 1370 ถึง 9 ต่อ 116
FAX 02579 8690

ส่งข้อความถึงเรา

Loading...